control & communication@liu
 
 LiU - ISY - Control & Communication - Student Info  
Kursinformation  Senaste nytt Länkar: Kursplan  Schema   For Print   Edit

Att göra en poster i LaTeX

Den här beskrivningen bygger på att man använder postermacros.sty som du lägger i det bibliotek där du vill göra din poster. I filen poster.tex finns ett skal som kan användas för att skapa en poster med LaTeX. Ett exempel på hur en färdig poster kan se ut ges av exempel-poster.pdf och LaTeX-koden finns i exempel-poster.tex. Alla filer finns i ett paket: poster+rapport.tgz

Specialkommandon i postermacros.sty

Kommando Beskrivning och exempel.
\Pheading Skapar rubriken på din poster. Kommandot tar 7 argument enligt följande exempel :
\Pheading 
{isislogo.eps}{width=23mm} % lefthand logo and width 
{TITTEL} % title 
{Mikael Norrlöf} % name 
{ISY, Link{\"o}pings universitet} % address 
{rtlogo.eps}{width=20mm} % righthand logo and width 
\Ptextbegin Talar om att brödtexten hos din poster börjar.
\Ptextend Talar om att brödtexten hos din poster slutar. 
\Psection Motsvarar \section i vanlig LaTeX. Exempel: 
\Psection{Introduction}
\Psubsection Motsvarar \subsection. Exempel se \Psection ovan. 
\Plistbegin Används för att göra listor. Motsvarar \begin{itemize}. 
\Plistend Motsvarar \end{itemize}.
\Pfigure Enkelt sätt att inkludera en bild i din poster. Tar två argument, bredd och namn på bilden. Exempel:
\Pfigure{rtlogo.eps}{4cm}
\Pfiguretwo Liknar \Pfigure men gör det möjligt att ta in två bilder enligt: 
\Pfiguretwo{isislogo.eps}{rtlogo.eps}{4cm}
\PfigureC Inkluderar också möjligheten att ha en figurtext (Caption).
\PfigureC{1}{rtlogo.eps}{4cm}{Reglertekniks logotyp.}
\PfigureCrotate Som \PfigureCrotate men bilden blir roterad 90 grader.
\PfigureCtwo Ganska avancerad... se filen postermacros.sty.
\PfigureCthree Ganska avancerad... se filen postermacros.sty

Att trycka sin poster

När du är klar med din poster kan du generera en slutversion enligt: 
dvips -Pwww -j0 -t a4 -o poster.dvi 
distill -colorres 1200 -grayres 1200 -monores 2400 poster.ps
 Skicka pdf-filen till tryckeriet med mail/diskett/ftp eller vad som är lämpligast. Kom ihåg att det kan vara bra att be om en provutskrift (på A4) för att se hur din poster tolkas av tryckeriets MAC-ar...

Kontakta först Frida Gunnarsson <frida@isy.liu.se> eller Jacob Roll <roll@isy.liu.se> och lämna in pdf-filen minst en vecka innan presentationen ska ske. I detta fallet står Reglerteknik för kostnader. Detsamma gäller om man satsar på A4 papper istället: de kan skrivas ut på Reglektekniks skrivare (om man vill). 
  Last modified May 2, 2001 by Wolfgang Reinelt. Legal Disclaimer